Kurumumuzda Klasik Bale Eğitimi yaş ve seviyelere göre gruplara ayrılır ve öğrencilerimiz her yılın sonunda bir üst seviye ile devam ederler. Milli Eğitim Bakanlığı’ na bağlı olan kurumumuzda eğitim programlarını tamamlayan öğrencilerimiz ‘Bale Öğretmeni’ olarak mezun olur ve dilerlerse bu mesleği sürdürebilirler.

BALEYE HAZIRLIK

Bale’ye 4 yaşından itibaren öğrenciler kabul edilir.

Klasik Bale’ye hazırlık eğitimine sağlam bir temel oluşturmak amacıyla; yaş grubunun fizyolojik gelişim durumları ve ihtiyaçları gözönüne alınarak hazırlanan program, çocukların yaşamları boyunca devam edecek olan dans ve müzik sevgisini, zarafeti, doğru vücut duruşunu kazanabilmelerini hedeflemektedir.

Dersler; temel duruşlar, kol hareketleri, esneme hareketleri ve dans oyunları ile öğretilir.

  • Erken yaş döneminde Bale ile tanışan çocuklar diğer yaşıtlarına göre;
  • Daha esnek bir vücuda sahip olur,
  • İş disiplinleri hızlıca gelişir,
  • Yer ve yön farkındalığı kazanır,
  • Anatomik yapısı hakkında fikir sahibi olarak, özgüvenleri gelişir.

TEKNİK SINIFLAR

Başlangıçtan Profesyonel Yaşantıya…

Amacımız; öğrencilerimize seçkin bale sanatının estetiğini ve disiplinini kazandırmak, onları ruhsal ve bedensel olarak sağlıklı bireyler olarak yetiştirmektir.

Sanat dallarından biri ile uğraşmak, dans etmek, kemik ve kas gelişiminin yanısıra, zihni rahatlatmaya, estetik anlayışını geliştirmeye, beden ve ruhun bir arada çalışmasıyla kendini ifade edebilmeye ve ritm duygusunu geliştirmeye olanak verir.
Bale eğitiminin çocukların fiziksel, sosyal ve psikolojik gelişimine etkisi büyüktür.

Bale eğitimi ile;

  • Kemik ve kaslar güçlenir,
  • Vücut koordinasyonu, ritim duygusu ve müzik kulağı gelişir.
  • Bale’nin zarafeti, sanat sevgisi ve disiplin kazanılır, sanat zevki oluşur.